Пожар.

Останете съвместими и намалете риска от пожар с нашето
управление на грес TR19.

Тестване на противопожарни клапи

От 2005 г. е задължение на работодателите да поддържат противопожарните си системи в сградата.
Противопожарните клапи или капаци са разположени в тръбопровода и се активират при достигане на определена температура, за да създадат бариера между стената и пода, за да се намали разпространението на огъня.

Нашият екип от одобрени инженери за проверка на противопожарни клапи може да извърши проучване, инспекция и пълно тестване на клапите, за да гарантира, че оставате в съответствие. Изпитването на противопожарни клапи е законово изисквано да се извършва ежегодно в съответствие с BS9999:2017 и BESA VH001.

Почистване на канализацията за пране
От жизненоважно значение е вашите тръбопроводни системи за отвеждане на прането да бъдат редовно проверявани и почиствани от подходящо обучени специалисти. Неспазването на това може да доведе до натрупване на мъх и прах в тръбопроводната система, което води до потенциална опасност от пожар.

Говорете с един от нашите експерти

Свържете се с някой от нашите експерти и отделете повече време, за да се съсредоточите върху бизнеса си. Каквото и да имате нужда, ние ще се погрижим за него.