Качество на вътрешния въздух и вентилация

Лошата вентилация и филтриране на въздуха могат да причинят натрупване на въглероден диоксид, влажност и неадекватен контрол на температурата, което може да доведе до увеличаване на разходите за енергия, както и да причини мухъл, кондензация и други рискове за здравето, като инфекции, предавани по въздуха. Доказано е, че лошата вентилация води до прекомерно използване на енергия и нарастващ риск за здравето. От хотелиерството до здравеопазването, нашите решения за IAQ и вентилация могат да ви помогнат да намалите разходите за енергия и да подобрите качеството на въздуха в помещенията. Всички имаме право да дишаме чист въздух.

IAQ монитори

Контрол на инфекциите

Подаване и вентилация на въздуха