Продукти/ Търговска кухненска филтрация

Контрол на мазнините и
дима .

Колекторните клетки с допълнителна дълбочина означават, че нашите електростатични филтри (известни също като ESP) са два пъти по-ефективни при отстраняване на мазнини и частици дим от системите за изсмукване.

Електростатичен филтър

Електростатичен филтър .

Нашият електростатичен филтър (известен също като ESP) е нашето най-продавано и водещо на пазара решение за ефективен контрол на мазнините и дима в търговските кухни.

Нашият ESP улавя до 95% от частиците дим и мазнина и работи като част от вашето решение за контрол на миризмите, за да отговаря на указанията на DW/172, DEFRA и EMAQ.
Нашият ESP е най-лекият и най-компактният на пазара, за да позволи по-лесна инсталация, където пространството е на първо място.

Висока ефективност в комбинация с нисък спад на налягането за намаляване на енергийните разходи.

Предлага се в размери, които отговарят на всички скорости на потока и има опция за комбинирано UV за контрол на миризмите.

Необходима е текуща поддръжка за премахване на натрупаната мазнина и подмяна на колекторните клетки и филтри за мазнини.

Изтеглете нашия лист с данни за повече информация